آپارتمان

آپارتمان فروشی

ساختمان 5 طبقه 14 واحده_ طبقه دوم_ دارای شومینه_ بازسازی شده_ کد ملک: 305 شماره های تماس: 09112839570_ 44555354-013

2
290،000،000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 8 واحده_ طبقه چهارم_ پارکینگ اختصاصی_ کد ملک: 317 شماره های تماس: 09112839570_ 44555354-013

2
1
260,000,000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 8 واحده_ طبقه دوم_ دارای پکیج گرمایشی_ آسانسور_ پارکینگ اختصاصی_ کد ملک: 312 شماره های تماس: 09112839570_ 44555354-013

2
1
600،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 6 طبقه 12 واحده_ طبقه پنجم_ نحوه پرداخت به صورت اقساط می باشد_ تحویل آپارتمان تا اسفند ماه 1398_ کد ملک:...Read More→

2
1
760،000،000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 3 طبقه 7 واحده_ طبقه اول   دارای پکیج گرمایشی_ آسانسور_ پارکینگ اختصاصی_ سقف کناف کد ملک: 371 شماره های تماس: 09112839570_...Read More→

2
1
420،000،000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 4 واحده_ طبقه دوم_ دارای پکیج گرمایشی_ آسانسور_ پارکینگ اختصاصی_ کد ملک: 291 شماره های تماس: 09112839570_ 44555354-013

2
1
900,000,000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 4 واحده_ طبقه دوم_ دارای پکیج گرمایشی_ آسانسور_ پارکینگ اختصاصی _سقف کاذب کد ملک: 301 شماره های تماس: 09112839570_...Read More→

3
1
1،380،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 7 طبقه 11 واحده_ طبقه هفتم_ نحوه پرداخت به صورت اقساط می باشد_ تحویل آپارتمان تا اسفند ماه 1399_ کد ملک:...Read More→

3
1
1،500،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 7 طبقه 11 واحده_ طبقه ششم_ نحوه پرداخت به صورت اقساط می باشد_ تحویل آپارتمان تا اسفند ماه 1399_ کد ملک:...Read More→

3
1
1،500،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 7 طبقه 11 واحده_ طبقه پنجم_ نحوه پرداخت به صورت اقساط می باشد_ تحویل آپارتمان تا اسفند ماه 1399_ کد ملک:...Read More→

3
1
890،000،000 تومان