آپارتمان

آپارتمان فروشی

ساختمان 5 طبقه 14 واحده_ طبقه دوم_ دارای شومینه_ بازسازی...Read More→

2
290،000،000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 8 واحده_ طبقه چهارم_ پارکینگ اختصاصی_ کد...Read More→

2
1
260,000,000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 8 واحده_ طبقه دوم_ دارای پکیج گرمایشی_...Read More→

2
1
600،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 6 طبقه 12 واحده_ طبقه پنجم_ نحوه پرداخت به...Read More→

2
1
760،000،000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 3 طبقه 7 واحده_ طبقه اول   دارای پکیج گرمایشی_...Read More→

2
1
420،000،000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 4 واحده_ طبقه دوم_ دارای پکیج گرمایشی_...Read More→

2
1
900,000,000 تومان

آپارتمان فروشی

ساختمان 4 طبقه 4 واحده_ طبقه دوم_ دارای پکیج گرمایشی_...Read More→

3
1
1،380،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 7 طبقه 11 واحده_ طبقه هفتم_ نحوه پرداخت به...Read More→

3
1
1،500،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 7 طبقه 11 واحده_ طبقه ششم_ نحوه پرداخت به...Read More→

3
1
1،500،000،000 تومان

پیش فروش آپارتمان

ساختمان 7 طبقه 11 واحده_ طبقه پنجم_ نحوه پرداخت به...Read More→

3
1
890،000،000 تومان